Arnau González Vilalta

Doctor en Història i professor

Arnau González Vilalta

Doctor en Història i professor
Signarà a: Sala Brassatge - 20.40h

BIOGRAFIA

Arnau González Vilalta (Barcelona, 1980). Professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona en el període 2006-2009 i en l’actualitat. Ha estat Becari de la Generalitat a Roma entre 2009 i 2010. Ha centrat les seves investigacions en diferents aspectes del nacionalisme català del període d’entreguerres.

Lluís Companys, Un home de Govern

Arnau González Vilalta (Editorial Base, 2009)

Lluís Companys, el president de la Generalitat que va esdevenir un mite amb la seva tràgica mort, no és una figura fàcil d’enfocar per a un historiador. El present llibre d’Arnau Gonzàlez analitza, amb rigor, però també de manera clara i amb esperit de divulgació, la trajectòria política de Companys, centrant-se en l’etapa re­publicana, és a dir, entre 1931 i 1940. I ho fa a l’inversa, situant el seu afusellament com a origen d’una visió totalment distorsionada del polític català.

A partir d’aquesta distorsió s’analitzen els seus passos anteriors i es reconstrueix la seva actuació política des del 14 d’abril de 1931. Una trajectòria que el portarà a desenvolupar infinitat de càrrecs en els quals sempre el seu rol serà l’actuació política enèrgica i emotiva, de vegades enfrontada amb la gestió ins­ti­tu­cional pura i dura.

Un llibre a l’abast del gran públic interessat per la història del nostre país, narrat de manera amena i planera, alhora que una visió de Companys que aportarà noves dades a estudiosos i historiadors. L’apassionant vida d’un polític odiat i admirat, insultat i exaltat, mobilitzador de masses i jugador arriscat. Una figura que només aconseguirà el consens social i polític en la seva mort a mans del dictador.