Carme Riera

Escriptora

Carme Riera

Escriptora

BIOGRAFIA

Carme Riera, catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, és una de les autores més estimades per la crítica i els lectors catalans. La seva obra ha estat traduïda a diverses llengües. L’any 2001 li va ser atorgat el Premi Nacional de Cultura i el 2012 va ser escollida membre de la Real Academia Española.

Les darreres paraules’ (Edicions 62, 2016) desvela, en unes suposades memòries, les vivències familiars, sentimentals i polítiques de l’arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg que, tot i pertànyer a la Casa Imperial més important d’Europa, visqué allunyat dels convencionalismes.

Activitats on participa Carme Riera