Traductors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Traductors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

BIOGRAFIA

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, AELC, és l’entitat professional que aplega els escriptors i escriptores en llengua catalana. Fundada l’any 1977, la major part de la seva actuació es desplega en els distints territoris dels Països Catalans, fet fonamental que reflecteix la seva organització i la composició de la junta directiva.

Els traductors assistents són:

Lluís Maria Todó
Dolors Udina
Yannick Garcia
Miquel Cabal
Jordi Martín Lloret